CÁCH THỨC ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ

CÁCH THỨC ĐẦU TƯ VÀO QUỸ NTFC LẦN ĐẦU TIÊN

Cách thức đầu tư vào quỹ mở

MUA CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU TIÊN (ĐẦU TƯ VÀO QUỸ LẦN ĐẦU TIÊN)

Đối với nhà đầu tư cá nhân

Đăng ký tài khoản trực tiếp trên trang chủ. Điền vào đơn thủ tục hoàn thiện Hồ sơ. NTFC sẽ tự động hoàn thiện hồ sơ của Quý Khách
Upload ảnh CMND lên trên hệ thống để Hệ thống xác nhận bạn và đối chiếu


Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

 

Đối với nhà đầu tư tổ chức


Nhà đầu tư cần điền vào Đơn Đăng KýCần cung cấp các giấy tờChuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

Những loại giấy tờ nhà đầu tư tổ chức cần cung cấp

smalliconGiấy phép hoạt động (bản chứng thực)

smalliconĐiều lệ công ty (bản sao y)

smalliconBáo cáo tài chính gần nhất (bản sao y)

smalliconDanh sách cá nhân sở hữu trực tiếp từ 10% trở lên vốn điều lệ công ty đầu tư vào quỹ , và cá nhân sở hữu từ 20% trở lên vốn điều lệ của công ty mà công ty này chiếm từ 10% vốn điều lệ của công ty đầu tư vào quỹ (bản gốc)

smalliconQuyết định của công ty về việc đầu tư vào quỹ (bản sao y)

smalliconGiấy ủy quyền ký Đơn mở tài khoản và các phiếu lệnh trong trường hợp người ký không phải đại diện theo pháp luật của công ty (bản sao y)

smalliconHộ chiếu/CMND (bản chứng thực)

smalliconQuyết định bổ nhiệm của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền (bản sao y)

smalliconĐơn tuân thủ FATCA dành cho khách hàng tổ chức (bản gốc)

smalliconForm W8BENE trong trường hợp khách hàng là định chế tài chính (bản gốc)

 Cách thức chuyển tiền

1. Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư NTFC

2. Số tài khoản:

Hướng Dẫn Khách hàng

Số Tài Khoản : Nhập Vào đây

Số Tài Khoản : Nhập Vào đây

3. Nội dung chuyển tiền:

Cho giao dịch thường:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại NTFC]-[Tên nhà đầu tư]-[NTFC] tại [NTFCJSC]

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Số Tài khoản của nhà đầu tư tại NTFC]-[Tên nhà đầu tư]-[NTFC] tại [NTFCJSC]

MUA CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN TIẾP THEO

Đăng nhập tài khoản đã được NTFC kích hoạt dựa trên việc thông tin đã xác nhận đầy đủ hay chưa


Vào mục mua bán CCQ Trên Thanh Công Cụ và bắt đầu mua thêm chứng chỉ quỹ


Link Bài Viết Hướng Dẫn Giao Dịch : Hướng dẫn Mua/Bán CCQ

BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

Link Bài Viết Hướng Dẫn Chi Tiết : Hướng Dẫn Mua Bán CCQ