Hướng Dẫn NỘP/RÚT CCQ Tại NTFC

Hướng Dẫn Nộp Rút Tiền Mặt Tại NTFC

Sau khi đăng ký tài khoản và làm theo các bước tại Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản và chuyển tiền vào tài khoản . Thực hiện các bước giao dịch mua bán CCQ của khách hàng tại NTFC.

Bước 1 :

 1.  Sau khi đăng nhập tài khoản NĐT di chuyển lên thanh menu và nhấn vào thẻ Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ.
 2. Công cụ Quản Lý Mua/Bán Chứng Chỉ Quỹ Của NTFC


Phần mô tả chức năng chính của ứng dụng 

Công cụ bao gồm 3 chức năng : Nộp/Rút Tiền Mặt, Mua/Bán CCQ, Theo dõi Biến động Lịch Sử CCQ.

 1. Chức năng Nộp/Rút Tiền Mặt.
 • Chức năng Nộp Tiền:
  1. Chuyển khoản từ tài khoản ATM sang Tài Khoản tiền mặt của NĐT tại NTFC với cú pháp sau: NỘP <Tên Tài Khoản> <Tên Khách Hàng>CHUYỂN TIỀN MUA CCQ.
  2. Ví Dụ: NỘP <0912NVA495><Nguyễn Văn A> CHUYỂN TIỀN MUA CCQ. 
  3. Sau khi chuyển tiền khách hàng nhập vào Bảng ĐĂNG KÝ NỘP với số tiền đã chuyển sang TK Tiền Mặt Tại NTFC.
  4. Hệ Thống sẽ ghi nhận lệnh vào phần Nhật Ký Nộp Rút.
  5. Hệ Thống sẽ kiểm tra và đối chiếu số tiền bạn nhập và số tiền bạn chuyển vào tài khoản và ghi nhận số tiền thực tế bạn đã chuyển vào tài khoản. Lệnh chờ sẽ được chuyển sang lệnh xác nhận và số tiền sẽ được cộng vào bảng biến động tiền mặt bên trên.
  6. Lưu Ý: Để đảm tính chính xác và minh bạch mời bạn nhập đúng số tiền chuyển vào tài khoản.
 • Chức năng RÚT TIỀN MẶT:
  1. Nhập số tiền cần rút vào ô Số Tiền Rút và nhập 4 số cuối số điện thoại mà bạn đăng ký.
  2. Hệ thống ghi nhận và gọi điện cho khách hàng để xác nhận việc rút tiền.
  3. Sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển tiền về Tài Khoản ATM Khách Hàng.
  4. Phần lệnh Nhật Ký Nộp Rút Sẽ được chuyển sang trạng thái xác nhận thành công.

Xin cảm ơn vì đã đọc bài viết.