Hướng Dẫn Mua/Bán Chứng Chỉ Quỹ NTFC

Hướng dẫn Mua/Bán Chứng Chỉ Quỹ Tại NTFC

Đăng nhập hệ thống chọn thẻ Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ chọn thẻ Mua/Bán CCQ.  

 1. Nếu tài khoản chưa có tiền thì hệ thống sẽ thông báo số tiền trong tài khoản không đủ để giao dịch.
 2. Nộp tiền mặt vào tài khoản dựa trên hướng dẫn sau Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản.

Số tiền mặt hiện tại trong tài khoản tiền mặt tại quỹ được sử dụng để mua/bán chứng chỉ quỹ.

 • Mua Chứng Chỉ Quỹ:
  1. Sau số dư tiền mặt trong tài khoản của NĐT lớn hơn 0. NĐT được phép giao dịch mua ccq.
  2. Trên hình là ví dụ về số ccq tối đa có thể mua là 649 với giá ccq ngày hôm đó là 30,800đ Hình 1.
  3. NĐT nhập số ccq muốn mua hệ thống sẽ tính toán số tiền còn lại Hình 2.
  4. Sau khi nhấn mua hệ thống ghi nhận và xác nhận khớp lệnh mua NĐT.
  5. Trạng thái khớp lệnh ở trạng thái chờ nếu hệ thống chưa xác nhận thì lệnh sẽ ở trạng thái chờ lúc này số tiền sẽ chưa thay đổi (Hình 3).
  6. Nếu trạng thái chuyển sang OK tức lệnh đã được ghi nhận và sẽ có sự thay đổi trên bảng Báo Cáo Biến Động CCQ (Hình 4). 

Hình 1 : Số CCQ tối đa có thể mua

Hình 2: Số CCQ Cần Mua

Hình 3: Số CCQ sẽ k thay đổi nếu Hệ Thống Chưa Xác Nhận Lệnh Khớp OK

Hình 4: bảng Biến động CCQ sẽ tự động tính toán lại

Cảm ơn quý NĐT đã theo dõi bài viết . Chúc quý Nhà Đầu Tư sẽ sớm làm quen với Hệ Thống