KHÁI NIỆM CƠ BẢN QUỸ MỞ

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUỸ MỞ

Quỹ Mở là Quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư.

Được quản lí chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ.

Quỹ "mở" về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia.

Cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) vào bất kì ngày giao dịch nào của quỹ.

Quy Trình Hoạt Động Của Quỹ

Qũy Mở Phù Hợp Với Những Nhà Đầu Tư Sau

Nhà đầu tư chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính, đầu tư 
 Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày
 Nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài
 Nhà đầu tư muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi
 Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư

Như vậy, đầu tư vào quỹ Mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán trực tiếp thì họ đầu tư tiền vào quỹ Mở. Quỹ Mở có các chuyên gia đầu tư kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu. Nếu đầu tư vào các công ty thì nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ Mở thì sẽ nhận được chứng chỉ quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ luôn chọn các loại cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực và/ hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Khi giá trị tài sản của quỹ tăng lên tức là giá trị chứng chỉ quỹ tăng lên và nhà đầu tư có lợi nhuận.

Do đó, quỹ Mở luôn có thể đem lại lợi nhuận cao cho bạn trong dài hạn.